Logo+Social+Nyhetsbrev

MittiprickteaternGilla oss på facebooknyhetsbrev

Vittne (årskurs 9, gymnasiet & vuxna)

 

En kvinna arbetar som tolk för en svensk terapeut. Terapeuten tar emot klienter som har varit med om kriget i före detta Jugoslavien. Tolken går över gränsen för vad man får göra som tolk och engagerar sig i terapideltagarna. Särskilt i en av dem.

  

Premiär 19 januari 1999 på Peros Teater, Stockholm

 

PRESSKLIPP

Vittne har spelats av både Unga Riks och av Backateatern och bu vågar sig Cleo Boman och Ami Rolder på uppgiften. Resultatet har blivit en lågmäld uppsättning med stor kraft. Det är också den mest sammansatta tolkning jag upplevt liksom den mest alldagliga.
Ami Rolder förmedlar Cecilia Pakerts text så att vi kan närma oss dessa komplexa men oavvisliga frågor utan förlamande skuldkänslor. Det är mycket konstruktivt.
Pia Huss, Dagens Nyheter

Det är en lågmäld och stark föreställning om konflikten mellan den neutrala yrkesrollen och de rent medmänskliga känslorna. Ami Rolder i den enda rollen spelar med ett naturligt, vardagligt allvar som gör berättelsen än mer skakande.
Metro

Vittne är en stark pjäs om om kriget och dess avhumanisering, om lidandet mellan orden som aldrig kan nås - men som skådespelaren kan gestalta. Viitne är på sätt också en pjäs om teatern som medel att skildra det språklösa. Översättaren liknar skådespelaren men har möjlighet och kraft att också tolka känslor.
Lars Ring, Svenska Dagbladet