Logo+Social+Nyhetsbrev

MittiprickteaternGilla oss på facebooknyhetsbrev

Husby

Sedan hösten 2016 presenter vi i samarbete  med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Svenska Bostäder och Kulturskolan i Husby bra teater för barn på söndagar.

Under hösten 2017 -  från den1 oktober till den 3 december - bjuds barnfamiljer på en teaterföreställning av hög kvalité i Kulturskolans lokaler i Husby. Vi kommer att spela våra egna föreställningar; Vill visst! och När blir det snart?, samt gästspel av Boulevardteatern, Pantomimteatern, Micaela Gustafsson, Teater De Vill, Teater Martin Mutter och Teater Tre.
Program hösten 2017

Föreställningarna ges kl 13.00 på Kulturskolan Husby, Edvard Griegsgången 7
Hitta hit

Gratis inträde!

Vi bjuder på saft och frukt efter föreställningarna.

Rinkeby

Under hösten 2017 kommer vi att testa ett pilotprojekt - likt det i Husby - i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Rinkeby ungdomsgård och Familje Bostäder där vi presentera bra teater för barn i Rinkeby.

Under hösten 2017 - från den 29 oktober till den 26 november - bjuds barnfamiljer på en teaterföreställning av hög kvalité i Rinkeby ungdomsgårds lokaler i Rinkeby. Vi kommer att spela våra egna föreställningar; Vad händer nu?!, När blir det snart? och Vill visst! , samt gästspel av  Jonas Södergren och Micaela Gustafsson .
Program hösten 2017 

Föreställningarna ges kl 13.00 i Rinkeby  ungdomsgård,  Rinkebystråket 53
Hitta hit

Gratis inträde!

Vi bjuder på saft och frukt efter föreställningarna.

Husby

Sedan hösten 2016 presenter vi i samarbete  med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Svenska Bostäder och Kulturskolan i Husby bra teater för barn på söndagar.

Under hösten 2017 -  från den1 oktober till den 3 december - bjuds barnfamiljer på en teaterföreställning av hög kvalité i Kulturskolans lokaler i Husby. Vi kommer att spela våra egna föreställningar; Vill visst! och När blir det snart?, samt gästspel av Boulevardteatern, Pantomimteatern, Micaela Gustafsson, Teater De Vill, Teater Martin Mutter och Teater Tre.
Program hösten 2017

Föreställningarna ges kl 13.00 på Kulturskolan Husby, Edvard Griegsgången 7
Hitta hit

Gratis inträde!

Vi bjuder på saft och frukt efter föreställningarna.

Rinkeby

Under hösten 2017 kommer vi att testa ett pilotprojekt - likt det i Husby - i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Rinkeby ungdomsgård och Familje Bostäder där vi presentera bra teater för barn i Rinkeby.

Under hösten 2017 - från den 29 oktober till den 26 november - bjuds barnfamiljer på en teaterföreställning av hög kvalité i Rinkeby ungdomsgårds lokaler i Rinkeby. Vi kommer att spela våra egna föreställningar; Vad händer nu?!, När blir det snart? och Vill visst! , samt gästspel av  Jonas Södergren och Micaela Gustafsson .
Program hösten 2017 

Föreställningarna ges kl 13.00 i Rinkeby  ungdomsgård,  Rinkebystråket 53
Hitta hit

Gratis inträde!

Vi bjuder på saft och frukt efter föreställningarna.