gång

påfågelns BARNLÖRDAGAR

Under våren 2019, från den 9 februari till och med 27 april, kommer vi att tillsammans med Pantomimteatern att arrangera lördagsteater på Påfågeln.
Läs mer här...

Söndagsteater i Husby

Under våren 2019, från den 10 februari till och med 14 april, kommer vi att arrangera söndagsteater på Kulturskolan i Husby.
Läs mer här...

Söndagsteater i Rinkeby

Under våren 2019, den 3 - 31 mars, kommer vi att arrangera söndagsteater på Rinkebyskolan. 
Programmet presenteras i januari.