Logo+Social+Nyhetsbrev

MittiprickteaternGilla oss på facebooknyhetsbrev

Gillar du porr? (årskurs 7-9 & gymnasiet)


En ung man och en ung kvinna möts utanför rummet där en audition för en pjäs som handlar om porr pågår.

De börjar samtala om – porr, könsroller, relationer... Det blir en lång diskussion som vänder och vrider på fördomar och förutfattade meningar.
Vad tycker killar och vad tycker tjejer?
Finns det några skillnader?
Eller vi kanske inte är så olika, trots allt?

Syftet med pjäsen är att sätta igång en diskussion kring ett ämne som så många ungdomar kommer i mer eller mindre daglig kontakt med – via TV, film, reklam, internet...
Vi vill få dem att reflektera över vad de tar del av, få dem att ta reda på vad deras egna synpunkter är, vad de själva vill, vad de själva bestämmer över.
Vi är mycket medvetna om ämnets delikata natur, men pjäsen öppnar upp för dessa frågor utan pekpinnar och med moral, etik och nyfikenhet som riktlinjer.

 

Upprinnelsen till pjäsen är en stark personlig oro för vad pornografi kan göra med unga människors syn på sexualitet och sina relationer. Jag är övertygad om att pornografin färgar unga människors förväntningar på sig själva och sina partners. Gillar du porr? är tänkt att på ett uppriktigt sätt visa vad porren gör med oss och vårt sätt att se varandra och våra relationer etc.
Klas Abrahamsson, manusförfattare

 

Premiär 19 oktober 2006 på Teater Påfågeln, Stockholm

 

PRESSKLIPP

Kloka skolor köper in Mittiprickteaterns föreställning Gillar du porr? för att fördjupa eller kanske initiera samtal om heta frågor med eleverna.
Gillar du porr? i regi av Cleo Boman spelas i klassrum och gymnastiksalar och präglas av en gestaltning med en hög grad av autenticitet.
Karin Helander, Svenska Dagbladet